Chi Tiết Sản Phẩm
lưới lọc ố keo
Mã sản phẩm :
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 554

Lưới lọc keo

Ô:20 ô-100 ô

1m*30m

30-50kg/cuộn

Có thể cắt bằng tấm,vuông hoặc tròn tùy yêy cầu

Lưới lọc keo

Ô:20 ô-100 ô

1m*30m

30-50kg/cuộn

Có thể cắt bằng tấm,vuông hoặc tròn tùy yêy cầu

Zalo